Dotacja w wysokości 45 % na kolektory słoneczne - dostępna od lipca 2010 r.

Długo wyczekiwana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dla każdego mieszkańca Polski już dostępna.Obszar działania Tomi-Solar to woj. małopolskie i śląskie - obsługujemy każdego chętnego mieszkańca tych województw.Nasza pomoc obejmuje:


- załatwienie wszelkich formalności z bankiem

- wykonanie projektu instalacji solarnej przez projektanta

- montaż instalacji solarnej

- odbiór wykonawczy instalacji solarnej wg wymogów bankuSzczegółowych informacji udziela:Tomi Solar

ul. Szewska 5

34-120 Andrychów 


lub 507 358 009


Dzięki nawiązanej współpracy z bankami, firma Tomi Solar obsługuje klienta kompleksowo - bez zbędnych formalności.Zobacz naszą ofertę zestawów solarnych płaskich


Oferta zestawów solarnych próżniowych

Na lata 2010 - 2013 przewidziano dotowanie do montażu kolektorów słonecznych.

Szczegółowe zasady określa Program Priorytetowy NFOŚiGW dostępny pod  adresem NFOŚiGW:


tutaj >> (plik w formacie *.pdf)


W skrócie dokument określa:


Zasady udzielania kredytów ze środków banków z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kredytów na kolektory słoneczne:

 

Beneficjenci/Kredytobiorcy


 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne lub
 •  wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych),
  • z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.


Przedmiot kredytowania:


 • zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Koszty kwalifikowane:


 • koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania;
 • koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
 • koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434;
 • koszt montażu kolektora słonecznego;
 • podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.
  • Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu budowlano-wykonawczego) poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację;
  • Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.
  •  Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane;
  • Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kwota kredytu:


 • Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora;
 • Realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy dóbr i usług.
  • Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej;
  • Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczania należnego podatku dochodowego od udzielonej dotacji NFOŚiGW.

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego • Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są, przez Bank, który ma zawartą z NFOSiGW umowę o współpracy,. Formularze wniosków udostępnia Bank.
 • Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, Kredytobiorca występuje do Banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu.
 • Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.
Meta tagi:
dotacja na kolektory słoneczne 2010, kolektory słoneczne dofinansowanie, dotacje na kolektory słoneczne, andrychów, wadowice, wysoka, kęty, porąbka, łodygowice, oświęcim, kraków, katowice, łodygowice, sucha beskidzka, stryszawa, międzybrodzie, fundusze europejskie, dotacje na kolektory słoneczne fundusze strukturalne, dotacja na solary, fundusze ue, fundusze, dotacje dla firm dofinansowanie, firm biznes plan finansowe inwestycje unijne, kolektory słoneczne serwis kraków,  inwestycje finansowanie unijne szkolenie firma firmy unijne, fundusze programy dofinansowanie unijne fundusze strukturalne. dotacje na kolektory słoneczne powiat wadowicki,  szkolenia unijne efs, phare środki unijne, firmy projekty unijne dotacje wniosek programu unijne projektu unijne unijne fundusze strukturalne zporr szkolenie unijne dotacje parp pomoc. andrychów. kolektory słoneczne dla rolników
dotacje unijne kolektory słoneczne kraków unijne ue, unijne, warszawa, dotacje z unii europejskiej, unijne kraków, dotacje unijne wrocław dotacje unijne dla firm, szkolenie dotacje unijne, dotacje z unii, unijne dla malych firm, dotacje unijne budowa uzyskać dotacje unijne, unii, studium wykonalności, NFOŚiGW dotacje na kolektory słoneczne, o unijne dla, poznań gdańsk, inwałd, wadowice, andrychów, kęty, inwałd, gierałtowice, osiek, zator, pinikiew, andrychów, mucharz, barwałd dolny, stryszawa, sucha beskidzka, dotacja 45% na kolektory słoneczne, wniosek o dotacje unijne pomocowe oraz dotacje ue dla ue dla nowych z dotacji unijnej dostać z unii wniosek o dotację z ue pozyskiwanie dotacji z unii o dotację z unii zporr